Îngrijorare

Îngrijorarea face parte din cotidian. Este la modă ca toata lumea să se îngrijoreze de ceva. Ne-am obişnuit atât de mult cu prezenţa îngrijorării încât nu-i mai acordăm nici o atenţie. Face parte din …viaţă. Deşi majoritatea oamenilor o neglijează, totuşi îngrijorarea constituie una din problemele majore aleterapiecristinasturzu23nov2011 vremurilor noastre. Cei mai mulţi nici măcar nu consideră că este o problemă şi tocmai de aceea tot mai mulţi devin victime ale îngrijorării.  

Îngrijorarea este duşmanul sănătăţii familiei şi a trupului.

În special, ţinta îngrijorărilor este să distrugă familia şi sănătatea individului. De ce familia? Pentru că pe fondul îngrijorărilor, familia nu găseşte acea atmosferă de pace, caldură, siguranţă şi dragoste ci dimpotrivă, îngrijorarea aduce tensiune, oamenii devin mai uşor iritabili, apoi vin certurile şi acuzaţiile reciproce, un cerc vicios adesea încheiat prin divorţ. Cum afecteaza îngrijorarea sănătatea? Foarte simplu- prin natura ei, îngrijorarea are de-a face cu sistemul nervos. Astfel iau naştere multe din bolile de inima, tot aşa se explică şi creşterea numărului de boli pe sistem nervos şi multe altele legate de acestea. În cazul unora, îngrijorarea a condus chiar la sinucidere.

Îngrijorarea este duşmanul credinţei în Dumnezeu.

Aşa se explică de ce în vremurile noastre este aşa de puţină credinţă în Dumnezeu. Credinţa şi îngrijorarea nu pot sta împreuna. Se exclud reciproc: ori ai credinţă şi nu te îngrijorezi, ori te îngrijorezi şi nu poţi avea credinţă. De aceea şi Biblia afirmă ca îngrijorarea este o problema deloc de neglijat. Domnul Isus Îşi avertizează ucenicii de pericolul îngrijorărilor şi apoi chiar apostolii Pavel şi Petru vorbesc despre modul în care trebuie să ne eliberăm de mreaja îngrijorării.

 Îngrijorarea este aliatul diavolului împotriva ta.

Diavolul profită de faptul că noi nu suntem constienţi de periculozitatea îngrijorării şi o foloseşte ca să ne distrugă trupul, familia şi sufeltul. Dacă vei fi atent, vei observa  că scopul nedeclarat al televiziunilor este ca atât prin ştiri, cât şi prin reclame, filme sau emisiuni să ne facă tot mai mult să ne îngrijorăm de ceva. Rolul nedeclarat al mass-mediei este să râspandească şi să accentueze tot mai mult fenomenul îngrijorărilor.

 Ce spune Biblia despre îngrijorare

Îngrijorarea nu este tot una cu îngrijirea.

Nu trebuie să confundăm îngrijorarea cu îngrijirea. Domnul Isus ne spune „Nu vă îngrijoraţi!” dar niciodată nu ni se spune în Biblie „Nu vă îngrijiţi!” Este o diferenţă între una şi cealaltă, nu-i aşa? Unii nu fac diferenţa între acestea şi în felul acesta justifică starea bolnăvicioasă de îngrijorare.

Îngrijorarea este frământarea inutilă a  minţii.

Dar ce este îngrijorarea? Aşa poate vom şti să o identificăm mai bine. Iată ce spune Biblia: Isus a zis: Nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră gândindu-vă…  Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea, şi nu vă frământaţi mintea. Luca 12.22, 29

Ce este deci îngrijorarea? O frământare a minţii. Ea se manifestă la nivelul gândurilor. Este o preocupare şi o frământare continuă a gândurilor fără vreun rezultat. Dacă vrei să afli dacă şi cu ce ai fost îngrijorat săptămâna asta, pune-ţi întrebarea: „Cu ce anume au fost frământate gândurile mele zilele trecute sau chiar în aceste momente?”

Îngrijorarea este frământarea minţii şi nimic mai mult. Aşa se explică şi creşterea numărului de bolnavi psihic şi a bolilor pe sistem nervos odată cu creşterea fenomenului numit îngrijorare. Îngrijirea însă are în vedere acţiuni concrete şi vizibile care demonstrează eficienţa preocupării.

Îngrijorarea niciodată n-a dat rezultatul dorit.

Domnul Isus întreabă:”Cine dintre voi chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui?”(Luca 12.25). Dacă îngrijorarea ar fi dat rezultate cred că s-ar fi înfiinţat o facultate care să ne înveţe cum anume trebuie să ne îngrijorăm ca să avem rezultate. Experienţa ne arată că îngrijorarea nu este benefică. Dimpotrivă, cei care au fost doborâţi de îngrijorări ajung să ocupe paturile spitalelor de boli psihice. „Dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?”- întreabă Domnul Isus.

Îngrijorarea are în vedere lucrurile pământeşti.

Cu privire la ce lucruri se îngrijorează omul: la cele spirituale sau la cele pământeşti? Veţi observa cş lucrurile firesti-pământeşti sunt acelea de care ne îngrijorăm. Lucrurile spirituale, sfinte nu provoacă îngrijorări. De ce? Din două motive: pentru că firea pământească se îngrijorează şi nu sufletul, iar în al doilea rând pentru că asupra lucrurilor spirituale ştim că n-avem nici un control pe când asupra lucrurilor pământeşti credem că deţinem controlul.

Nici bogaţia şi nici sărăcia nu te scapă de îngrijorări.

Probabil ca şi tine, am avut şi eu impresia că dacă am avea bani suficienţi n-am mai avea îngrijorări. Aşa am crezut până am citit îndemnul pe care Domnul Isus l-a lăsat scris în Biblie: „Luaţi seama la voi înşivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia…” (Luca 21.34) Domnul aminteşte aici de „îmbuibare.” Unde este îmbuibare este sărăcie? Nu! Dimpotrivă, este belşug, bogaţie. Totuşi, în acelaşi context, Domnul aminteşte de pericolul îngrijorărilor. Asta mă face să înţeleg că şi cei bogaţi au îngrijorşri…si poate chiar mai multe. Deci nu bogaţia te scapă de îngrijorări. Cu siguranţă nici sărăcia. Trebuie să fie altceva.

Cum vei putea scăpa de îngrijorări?

Există o singură cale de a rezolva eficient problema îngrijorării- calea Bibliei, calea lui Dumnezeu. Avem nevoie întâi de o diagnosticare corectă. Dacă diagnosticul este greşit atunci cu siguranţă nici reţeta nu va da rezultatul aşteptat.

1. Diagnosticul corect: Biblia spune că îngrijorarea este păcat. Aşa trebuie s-o priveşti şi tu. Iată de ce:

a) Îngrijorându-ne facem ruşine lui Dumnezeu. Aţi văzut vreun copil îngrijorându-se de hrana pentru ziua de mâine?! Dacă copilul tău s-ar îngrijora, a cui ar fi ruşinea? Nu a ta ca părinte? Orice om normal ştie că părinţii trebuie să poarte de grijă de nevoile copiilor. Un copil frământat de îngrijorare este ruşinea părinţilor. În acelaşi fel, când noi ne îngrijorăm spunem că Dumnezeu nu este capabil să ne poarte de grijă. De aceea, ca şi credincioşi facem ruşine lui Dumnezeu oridecateori suntem doborâţi de îngrijorare.

b) Îngrijorându-ne ne înstrăinăm de Dumnezeu. Am arătat mai devreme că îngrijorarea este o frământare a minţii. Mintea, gândurile devin preocupate şi prea ocupate de lucrurile pământeşti, fireşti. Apostolul Pavel spunea:”Gândiţi-vă la lucrurile de sus nu la cele de pe pământ”(Coloseni 3.2) Cum să te mai gândeşti la Dumnezeu când îngrijorările nu te lasă să te dezlipeşti de pământ? Nu poţi! De aceea, îngrijorarea este păcat- pentru că te înstrăinează de Dumnezeu. Nu-ţi mai poţi face timp pentru suflet, pentru Biserică, pentru rugăciune sau pentru Biblie. Oamenii tot mai des spun „N-am timp!” cu toate că îşi fac timp pentru lucrurile pământeşti. Aşa se explică lipsa de credinţă din vremurile de acum cu toate că libertate de credinţă este. Este libertate, dar sunt îngrijorări. De aceea nu mai este credinţă.

2. Reţeta corectă: Pocăinţa şi Credinţa

Este important să ai un diagnostic corect, dar nu este suficient. Trebuie acum şi o reţetă corectă. Ca în fiecare caz de păcat, reţeta este una singură: pocainţa şi credinţa. Roagă-te lui Dumnezeu! Prin pocăinţă trebuie să te dezici de păcatul îngrijorării arătându-ţi dezgustul şi regretul pentru faptul că ai dezonorat pe Dumnezeu, te-ai înstrăinat de Dumnezeu şi pentru că ai lăsat pe diavolul să-ţi invadeze mintea cu necredinţă, trupul cu boală şi familia cu întristare. Apoi, prin credinţă trebuie să-ţi afirmi încrederea în jertfa Domnului Isus de pe cruce unde găsim iertare pentru păcatele noastre şi, de asemenea, încrederea că Dumnezeu, ca Tată, este capabil să îngrijească de nevoile noastre. Astfel păcatul îngrijorării nu trebuie tratat mai puţin decât ceea ce este. Îngrijorarea este păcat!

3. Disciplina preventivă

Pentru ca păcatul îngrijorării să nu revină în viaţa noastră trebuie să luăm măsuri de prevenire, trebuie să ne schimbăm viaţa. Iată ce ne învaţă Domnul Isus în Biblie:

Practică rugăciunea. Apostolul Pavel spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.”(Filipeni 4.6-7)

Hrăneşte-ţi mintea cu lucruri sănătoase. Mintea este ca o moară. Ea macină ceea ce introduci tu în ea. De aceea sortează înţelept informaţia. Apostolul Pavel spune: „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, la acestea să vă gândiţi.” (Filipeni 4.8)

Priveşte natura creată de Dumnezeu! “Uitaţi-vă cu atenţie la corbi!” a spus Domnul Isus. “Ei nu seamănă, nici nu seceră. N-au nici cămară, nici grânar. Şi totuşi, Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!?” (Luca 12.24) Da, corbii n-au putere de producţie şi nici de conservare a hranei şi cu toate acestea iata-i că trăiesc. N-am văzut corbi îngrijoraţi. Ei nu sunt în grija primăriei, ci a lui Dumnezeu. Ştiu din experienţă că în gospodarie animalele mai valoroase capătă o grijă deosebită. Acum, în „gospodaria lui Dumnezeu” n-ar trebui noi să înţelegem că dacă aşa se poartă Dumnezeu cu corbii, cu atât mai mult va avea grijă de noi, oamenii? Nu suntem noi mai de preţ decât corbii?

Ştii tu care este valoarea ta? Dacă vrei să-ţi afli valoarea în ochii lui Dumnezeu aminteşte-ţi de preţul care a fost dat de Dumnezeu pentru tine. Aceea îţi este valoarea, sau mai bine zis, aşa te preţuieşte Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: ”Dumnezeu, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”(Romani 8.32)

(Acest mesaj este un comentariu la Evanghelia după Luca 12.22-34. Autor- Mihail Geabou)

 

 

Advertisements
This entry was posted in Consiliere and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s