Bătălia pentru moaştele sfinţilor

moasteFenomenul închinării la moaştele sfinţilor a luat proporţii. Bisericile sunt goale, închisorile sunt pline; tribunalele sunt ticsite, iar oamenii tot mai înstrăinaţi de Dumnezeu- totuşi pelerinajele la moaştele sfinţilor atrag tot mai mulţi oameni.

Ce sunt moaştele? Conform dicţionarului moaştele sunt rămăşiţele mumificate ale sfinţilor sau veşminte şi obiecte ce au aparţinut acestora şi cărora li se atribuie puteri supranaturale.

Este bine să ne închinăm la moaştele sfinţilor? Place lucrul acesta lui Dumnezeu? Practică creştinii aşa ceva? Ne-a învăţat Domnul Isus să facem asta? Ce spune Biblia?

Ce spun oamenii şi Sfânta Tradiţie omenească ştim şi vedem cu toţii. Dar oare ce spune Biblia? Noi vom fi judecaţi nu după Tradiţia strămoşească, ci după Voia lui Dumnezeu comunicată în Sfintele Scripturi.

Citind Scripturile vom descoperi că nicăieri în Biblie nu există nici măcar o singură referire la o închinare înaintea moaştelor. Şi asta nu pentru că n-ar fi existat sfinţi în poporul evreu înainte de Domnul Isus sau după El. Dimpotrivă, evreii au avut mulţi profeţi şi sfinţi ai lui Dumnezeu, dar nu s-au închinat oaselor lor. Vă închipuiţi câtă prosperitate ar fi adus Israelului scoaterea pe piaţă şi vânzarea moaştelor sfinţilor şi a obiectelor ce le-au aparţinut acestora?! Şi sfinţii lor, dac-ar fi să gândim firesc, sunt de un calibru superior sfinţilor la care se închină astăzi mulţi români. Evreii de ce nu s-au închinat sfinţilor lor? Domnul Isus de ce nu vorbeşte nimic despre aşa ceva? De ce? Pentru că era un lucru clar pentru evrei- închinarea la moaşte este idolatrie, păgânism şi nu se practica aşa ceva. De ce apostolii şi biserica în începuturile ei nu cunosc o aşa practică? Din acelaşi motiv: închinarea la moaşte este o formă primitivă de idolatrie şi nicidecum dovada unei spiritualităţi autentice sau a unei căutări sincere după Dumnezeu.imagesN92VFRSD

Găsim în Biblie ceva care să semene cu idolatrizarea moaştelor din zilele noastre?

În primul rând, prin Moise, Dumnezeu: „Oricine se va atinge, pe câmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omeneşti, sau de vreun mormânt, va fi necurat timp de şapte zile” (Numeri 19.16). Deci iată că apropierea de un mort şi de oasele lui, chiar de morminte duce la necurăţie.

Apoi ne ducem cu gândul la moaştele lui Iosif, unul dintre cei doisprezece copii ai lui Iacov. Familia tatălui său coborâse în Egipt. Aici evreii urmau să fie sclavi pentru mai bine de patru sute de ani. Iosif, prin inspiraţie profetică, a văzut în viitor că evreii vor părăsi Egiptul şi a spus urmaşilor lui: „Când vă va cerceta Dumnezeu să lauţi cu voi oasele mele de aici” (Exod 13.19). Cartea Iosua la capitolul 24.32 ne spune că urmaşii lui Iosif s-au ţinut de cuvânt: „Oasele lui Iosif pe care le aduseseră din Egipt au fost îngropate la Sihem…”. Da, iată că ele nu au fost expuse spre închinare înaintea poporului.

Tot în Biblie, în 2 Împăraţi 13.20-21 este o întâmplare interesantă când, din întâmplare, din cauza fricii de o ceată duşmană, oamenii care duseseră la groapă un mort, îl aruncă pe acesta într-un mormânt în care se atinge de oasele lui Elisei şi mortul acesta învie. Şi în această situaţie vedem totuşi că oasele profetului Elisei erau îngropate şi nu ţinute ca obiect de închinare, şi nici după acest eveniment n-au fost expuse cu acest scop.

 De ce se ceartă diavolul pe moaştele lui Moise?

Cât priveşte perioada Domnului Isus şi a apostolilor, nu se face nici măcar cea mai mică aluzie la aşa ceva. În scrisoarea lui Iuda există însă un scurt pasaj care ar putea să ne dea de gândit: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească impotriva lui o judecată de ocară ci doar a zis:”Domnul să te mustre!””(v.9). Probabil cunoaşteţi faptul că Moise n-a fost îngropat de oameni şi trupul lui mort n-a fost văzut niciodată de oameni. Iată ce spune Biblia: „Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului… Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi… În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. Nici unul nu poate fi pus alături de el…” (Deuteronom 34.6, 10-11).

De ce s-a certat îngerul Mihail cu diavolul pe trupul lui Moise? De ce era diavolul aşa de interesat de trupul sfântului Moise? De ce avea nevoie diavolul de trupul mort al lui Moise? Probabil că din acelaşi motiv pentru care, mulţi lideri religioşi de astăzi, conduşi de spiritul satanei „se ceartă” pe oasele sfinţilor. Dintr-un interes financiar egoist sunt dispuşi să aducă poporul în idolatrie. Dacă închinarea la moaşte ar fi fost un lucru dorit de Dumnezeu, de ce nicăieri, nici măcar o singură dată în Biblie Dumnezeu nu ne spune să facem asta? (Evreii nu duceau lipsă de oase de acest fel.) De ce Dumnezeu ţine neapărat să-i facă El înmormântarea lui Moise şi nu permite nimănui să ştie unde este îngropat Moise? De ce? Pentru că Dumnezeu a dorit să prevină riscul ca trupul lui Moise să ajungă vreodată obiect de idolatrie.

Închinarea la moaştele sfinţilor nu este nicidecum o cinstire a acestora. Nu există sfânt care să-şi fi dorit vreodată aşa ceva sau care să fi lăsat vreodată vorbă ca oamenii să-i cinstească osemintele. „Sfânta Tradiţie” omenească caută tot interesul oamenilor care au făcut-o. Nu este nimic rău în a te îmbogăţi, dar este un mare păcat să faci asta profitând de naivitatea şi necunoştinţa unor oameni pe care şi înainte şi acum îi ţinem departe de adevărul Sfintelor Scripturi.

Dragul meu, Domnul Isus Hristos nu ne-a lăsat oase uscate să ne dea viaţa, şi nici n-a pretins vreodată că acestea ne-o pot da. Cuvintele şi învăţăturile Sale fac viu pe cel ce le împlineşte. Oare nu sunt învăţăturile Lui mai preţioase decât uscăciunea unor oase, fie ele şi ale sfinţilor?

Mihail Geabou

Advertisements
This entry was posted in Apologetica, Catehism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s