După minuni îi veţi cunoaşte?

04. false-christ„Icoana cutare, moaştele cutărui sfânt sau cutare lider spiritual … face minuni, face vindecări. Cutare om mi-a spus ce gândesc şi lucruri pe care nu le ştie nimeni…”-spun mulţi.  Reprezintă minunile un fel de certificat divin al unor lucrări sau slujitori religioşi? Oare minunile sunt semnul autenticităţii lucrărilor lui Dumnezeu? Ce ne învaţă Biblia? Care este adevărul?

Dumnezeu îl trimite pe Moise să elibereze pe evrei din robia egipteană. Pentru că Faraon nu vrea să-i lase să plece, Dumnezeu aduce asupra egiptenilor zece urgii prin care aceştia trebuia să recunoască superioritatea Dumnezeului evreilor. Interesant de observat că după ce Moise face minunea, în cel puţin două situaţii se spune aşa: „dar vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor” (Exod 7.22; 8.7). Deci şi vrăjitorii lui Faraon au putut face două din minunile lui Moise. Însemna asta că şi ei sunt de la Dumnezeu?

Simon era un vrăjitor din Israel, regiunea Samaria. Şi el făcea minuni prin vrăjitoriile lui şi punea în uimire pe locuitorii Samariei încât aceştia spuneau: „Aceasta este puterea lui Dumnezeu cea care se numeşte Mare” (Faptele apostolilor 8.9-13). În tot acest timp însă, evanghelistul Luca ne spune că omul acesta nu lucra cu Dumnezeu. Abia mai apoi, la propovăduirea lui Filip se pocăieşte şi el însuşi rămâne uimit acum de minunile pe care Filip le făcea cu puterea Duhului Sfânt (v.13). Deci să reţinem şi acest aspect: şi un om fără Dumnezeu ca Simon făcea minuni chiar dacă mai mici în comparaţie cu Filip- omul lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel şi alţi doi prieteni predicau pe Hristos în cetatea Filipi. Biblia spune că o slujitoare care avea un duh de ghicire a început să strige după ei: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt şi ei vă vestesc calea mântuirii!” (Faptele apostolilor 16.16-17). Acum întreb: faptul că femeia aceea a spus cine sunt deşi nu-i cunoaştea înseamnă că era de la Dumnezeu? Nu! Ci dimpotrivă era de la diavolul. La fel şi îndrăcitul din Gadara (Luca 8.28) şi îndrăcitul din sinagoga din Capernaum (Marcu 1.24) ştiau adevărata identitate a Domnului Isus mai bine decât orice alt om.

Ce înţeleg eu de aici? Înţeleg faptul că există duhuri demonice care fac minuni şi care pot descoperi oamenilor anumite lucruri. Biblia ne arată că puterea lor este într-adevăr limitată şi inferioară slujitorilor lui Dumnezeu, totuşi superioară omului obişnuit şi de aceea mulţi sunt uimiţi de aceste minuni. De aceea, dacă minunile constituie pentru noi indicele spiritualităţii şi însoţirii lui Dumnezeu, atunci trebuie să ştim că suntem în mare pericol… şi chiar în foarte mare pericol. Iată ce mai spune Biblia:

2Corinteni 11. 14 Nu este de mirare că până şi Satana se preface într-un înger de lumină.

2Tesaloniceni 2.8-12 atunci se va arăta acel Nelegiuit…arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul ci au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiţi. arsenie-765x510

Dacă minunile sunt etalonul după care stabileşti autenticitatea slujitorilor lui Dumnzeu atunci eşti în cel mai mare pericol. Diavolul însuşi face minuni şi chiar Anticristul când va veni va face minuni şi astfel va amăgi pe mulţi, spune apostolul Pavel. Dar observă te rog un lucru pe care-l spune apostolul Pavel: „pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul...”. Da, pericolul acesta este pentru cei care n-au cunoscut adevărul—adică aceia care astăzi nu vor să cerceteze adevărul pe care Dumnezeu ni l-a dat în Sfânta Carte Biblia şi se mulţumesc cu tot felul de tradiţii şi invăţături omeneşti. Ei vor fi înşelaţi.

Cum să cunoaştem lucrarea lui Dumnezeu? Nu după minuni! Domnul Isus Însuşi ne-a învăţat cu totul altceva: „Păziţi-vă de proorocii mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau somochine din mărăcini?” (Matei 7.15-16) Nu minunile sunt indiciul prezenţei lui Dumnezeu în viaţa cuiva, ci sfinţirea vieţii, o trăire curată după modelul Domnului Isus. Diavolul poate face minuni dar nu poate face minunea unei vieţi sfinte. Caută să cunoşti şi să trăieşti adevărul prezentat în Biblie şi nu vei fi amăgit de măreţia minunilor diavolului.

Mihail Geabou

Advertisements
This entry was posted in Apologetica, Catehism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s