Practicile homosexuale nu sunt un fenomen nou- spune Biblia

Sodom_and_GomorrahPrima dovadă istorică a acestei practici o întâlnim chiar în prima carte a Bibliei- Geneza. Cu mult înainte ca Israelul să fie o naţiune, încă de pe vremea lui Avraam, cetăţile Sodoma şi Gomora erau locuite de oameni ce practicau homosexualitatea atât în rândul tinerilor dar şi al bătrânilor. Iată ce găsim scris: „Dar nu se culcaseră încă şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei!” Lot a ieşit afară la ei, la uşă, a încuiat uşa după el şi a zis: „Fraţilor, vă rog nu faceţi o asemenea răutate! (Geneza 19.4-6)

Mai târziu, pe vremea lui Moise, Dumnezeu Însuşi se adresează problemei homosexualităţii. În Levitic 18, prin Moise Dumnezeu avertizează poporul evreu să se ferească de practicile şi obiceiurile păgâne care sunt o nelegiuire şi sunt urâte de Dumnezeu. „Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului unde aţi locuit şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde vă duc Eu; să nu vă luaţi după obiceiurile lor.” (Levitic 18.3) Apoi urmează o întreagă listă de practici sexuale perverse: incest, zoofilie şi multe altele. Printre acestea este inclusă şi homosexualitatea: „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.” (Levitic 18.22) Porunca este repetată şi în Levitic 20.13 „Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au focut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea…”.Divine-Law-before-Moses

În concluzie, homosexualitatea era o practică larg răsândită printre popoarele păgâne. Era o practică detestată de Dumnezeu şi tocmai de aceea Dumnezeu avertizează poporul Său să se ferească de astfel de obiceiuri care de altfel au atras mânia şi judecata lui Dumnezeu asupra Egiptului şi a popoarelor canaanite.

De asemenea şi apostolul Pavel ne informează că practicile homosexuale erau prezente în rândul păgânilor care nu cunoşteau voia lui Dumnezeu: „…şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să pătreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite.” (Romani 1.27-28)

La o simplă privire observăm că homosexualitatea deşi era larg acceptată în lume chiar la nivel de cetăţi şi naţiuni, totuşi niciodată n-a fost acceptată şi îngăduită în rândul oamenilor temători de Dumnezeu. Actul homosexual era considerat de Lot o „răutate”, apostolul Pavel îl consideră „un lucru scârbos, o rătăcire şi lucru neîngăduit” iar Dumnezeu le condamnă ca „urâciuni şi spurcăciuni” care pângăresc ţara şi atrag mânia şi judecata divină (Levitic 18.27-28)

Faptul că homosexualitatea nu este un fenomen nou este o încurajare pentru noi: Dumnezeu este în control deşi tolerează pentru un timp astfel de practici. În acelaşi timp, perspectiva istorică ne avertizează să ne ferim de astfel de practici şi ne înştiinţează că Dumnezeu curând va pedepsi chiar la nivel de popoare pe cei ce practică acte homosexuale.

Mihail Geabou

Advertisements
This entry was posted in Apologetica, Consiliere, Sexualitate, Tineri, Valori and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s