Botezul la maturitate- porunca Domnului Isus

Botezul nu este ideea pocăiţilor, n-a fost nici măcar ideea apostolilor; Însuşi Domnul Isus a poruncit botezul atunci când, înainte de înălţarea la cer a spus ucenicilor:

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe Pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului.” (Matei 28.18-20)

0000002566L

În ultimele Sale cuvinte pe acest pământ, Domnul Isus clarifică mandatul şi misiunea ucenicilor după înălţarea Sa, prezintă cadrul misiunii şi modalitatea cum trebuie făcută lucrarea precum şi autoritatea sub care ei îşi desfăşoară misiunea.

Sub autoritatea Sa (toată puterea în cer şi pe pământ), Domnul Isus a poruncit ucenicilor Săi să facă la rândul lor ucenici la nivel mondial (toată lumea). Le-a spus şi cum se fac ucenicii: botezându-i şi învăţându-i învăţătura lui Hristos. În toate acestea Domnul Isus le-a promis însoţirea Sa până la sfârşitul veacurilor.

Deci, din moment ce Domnul Isus a poruncit ucenicilor facerea de ucenici precum şi modalitatea, reiese clar că botezul este porunca Domnului Isus.

Oamenii spun că porunca nu se discută ci se execută. Cum ar trebui oare să ne raportăm noi atunci la porunca lui Dumnezeu?

Într-o anumită circumstanţă (Luca 20.1-8) preoţii şi cărturarii de seamă au venit ca să ispitească pe Domnul Isus. Domnul însă îi întâmpină cu o întrebare: „Spuneţi-Mi: botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?” Era vorba despre botezul pocăinţei pe care-l făcea Ioan Botezătorul şi mulţi păcătoşi îşi mărturiseau păcatele şi erau botezaţi. Liderii religioşi se gândeau: dacă răspundem că botezul venea din cer, de la Dumnezeu, atunci ne va întreba de ce nu am primit şi noi botezul lui Ioan; dacă vom zice că venea de la oameni, atunci ne va omorî mulţimea pentru că toţi ştiu că Ioan era un prooroc. Şi uite-aşa, în făţărnicia lor, liderii religioşi de atunci au venit şi au spus: „Noi nu ştim de unde venea.”

Întrebarea Domnului Isus este o mustrare aspră adusă oamenilor religioşi ai vremii Sale prin faptul că tocmai ei n-au vrut să primească botezul pocăinţei propovăduit de Ioan. Oare chiar nu ştiau de unde vine, cine a poruncit botezul acela? Tot norodul ştia că Ioan era un prooroc al lui Dumnezeu.

Modul în care ne raportăm la botez depinde de crezul nostru cu privire la originea lui: botezul creştin este invenţia oamenilor sau este porunca lui Dumnezeu? „Nu ştiu”- nu este un răspuns acceptat înaintea lui Dumnezeu. Gândeşte-te: dacă este de la oameni atunci poţi sta liniştit şi nebotezat, dar dacă este de la Dumnezeu şi tu eşti încă nebotezat, atunci nu-ţi pot spune decât un singur lucru: n-aş vrea să fiu în locul tău în Ziua Judecăţii.

Mihail Geabou

Advertisements
This entry was posted in Apologetica, Catehism, Ortodoxie, Valori and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s