Despre botezul creştin

Cuprins

  1. Motive pentru care unii refuză botezul
  2. Botezul la maturitate este porunca Domnului Isus?
  3. Există creştin nebotezat?
  4. Pot fi mântuit şi fără să mă botez?

1. Motive pentru care unii refuză botezul

Sunt cel puţin trei motive pentru care oamenii refuză să primească botezul creştin cu toate că este de o importanţă uluitoare pentru viaţa aceasta şi pentru eternitate.

Primul motiv este ignoranţa- oamenii nu cunosc adevărul despre botez; nu ştiu ce este, ce reprezintă, nici condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ca să fie botezat şi nici binecuvântările şi responsabilităţile ce decurg din acesta.

Al doilea motiv este ruşinea- oamenii găsesc că este un lucru ruşinos la o vârstă matură să mai intri în apă în văzul martorilor, să te cufunzi şi să fii văzut ud leoarcă.

Al treilea motiv şi cel mai frecvent întâlnit este confuzia. Este vorba despre confuzia pe care diavolul a semănat-o în minţile oamenilor prin învăţătură şi practici omeneşti răspândite chiar de către lideri religioşi. Oamenii zic: „am fost botezat când am fost mic, de ce-ar mai trebui să mă botez încă odată?” Falsul întotdeauna este mai ieftin dar şi lispit de valoare, mai ales când vine vorba despre lucrurile spirituale poruncite de Dumnezeu. Este mai uşor de acceptat botezul copiilor mici; oricum este de domeniul trecutului, toată lumea face aşa…evităm ruşinea şi dispreţul dar, oare ce valoare are înaintea lui Dumnezeu? Falsul rămâne fals indiferent câţi oameni îl acceptă. Totuşi, existenţa unui fals ne spune că există un original. Haideţi să vedem ce spune Biblia despre Botez.

2. Botezul la maturitate este porunca Domnului Isus?0000002566L

Botezul nu este ideea pocăiţilor, n-a fost nici măcar ideea apostolilor; Însuşi Domnul Isus a poruncit botezul atunci când, înainte de înălţarea la cer a spus ucenicilor:

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe Pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului.” (Matei 28.18-20)

În ultimele Sale cuvinte pe acest pământ, Domnul Isus clarifică mandatul şi misiunea ucenicilor după înălţarea Sa, prezintă cadrul misiunii şi modalitatea cum trebuie făcută lucrarea precum şi autoritatea sub care ei îşi desfăşoară misiunea.

Sub autoritatea Sa (toată puterea în cer şi pe pământ), Domnul Isus a poruncit ucenicilor Săi să facă la rândul lor ucenici la nivel mondial (toată lumea). Le-a spus şi cum se fac ucenicii: botezându-i şi învăţându-i învăţătura lui Hristos. În toate acestea Domnul Isus le-a promis însoţirea Sa până la sfârşitul veacurilor.

Deci, din moment ce Domnul Isus a poruncit ucenicilor facerea de ucenici precum şi modalitatea, reiese clar că botezul este porunca Domnului Isus.

Oamenii spun că porunca nu se discută ci se execută. Cum ar trebui oare să ne raportăm noi atunci la porunca lui Dumnezeu?

Într-o anumită circumstanţă (Luca 20.1-8) preoţii şi cărturarii de seamă au venit ca să ispitească pe Domnul Isus. Domnul însă îi întâmpină cu o întrebare: „Spuneţi-Mi: botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?” Era vorba despre botezul pocăinţei pe care-l făcea Ioan Botezătorul şi mulţi păcătoşi îşi mărturiseau păcatele şi erau botezaţi. Liderii religioşi se gândeau: dacă răspundem că botezul venea din cer, de la Dumnezeu, atunci ne va întreba de ce nu am primit şi noi botezul lui Ioan; dacă vom zice că venea de la oameni, atunci ne va omorî mulţimea pentru că toţi ştiu că Ioan era un prooroc. Şi uite-aşa, în făţărnicia lor, liderii religioşi de atunci au venit şi au spus: „Noi nu ştim de unde venea.”

Întrebarea Domnului Isus este o mustrare aspră adusă oamenilor religioşi ai vremii Sale prin faptul că tocmai ei n-au vrut să primească botezul pocăinţei propovăduit de Ioan. Oare chiar nu ştiau de unde vine, cine a poruncit botezul acela? Tot norodul ştia că Ioan era un prooroc al lui Dumnezeu.

Modul în care ne raportăm la botez depinde de crezul nostru cu privire la originea lui: botezul creştin este invenţia oamenilor sau este porunca lui Dumnezeu? „Nu ştiu”- nu este un răspuns acceptat înaintea lui Dumnezeu. Gândeşte-te: dacă este de la oameni atunci poţi sta liniştit şi nebotezat, dar dacă este de la Dumnezeu şi tu eşti încă nebotezat, atunci nu-ţi pot spune decât un singur lucru: n-aş vrea să fiu în locul tău în Ziua Judecăţii.

3. Există creştin nebotezat?

Baptism_in_a_front-end_loaderDa, ai auzit foarte bine. Şi nu mă refer la botezul copiilor mici ci la botezul adult, botezul credinţei. Potrivit Bibliei botezul copiilor nu are nici o valoare, este un fals. Tâlharul de pe cruce a fost un creştin nebotezat pentru că n-a putut să se mai boteze, dar toţi creştinii autentiţi ştiu că trebuie să se boteze, vor să se boteze şi fac tot posibilul să se boteze.

Ce mă face să cred că nu există creştin nebotezat?

În primul rând, ştim că Domunl Isus a poruncit facerea de ucenici iar botezul este o condiţie a uceniciei- nu poţi fi ucenic al Domnului Isus dacă nu primeşti botezul Lui. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit”- a spus Domnul Isus (Matei 28.19) De asemenea şi apostolul Petru la Rusalii spunea următoarele celor care au crezut în Isus Hristos: „Pocăiţi-vă şi fiecare să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor…” (Faptele apostolilor 2.38) Şi apoi, despre aceştia se spune că au fost adăugaţi la numărul ucenicilor (v.41). Botezul este o condiţie a uceniciei. Am putea spune că este chiar ritualul de iniţiere în cadrul uceniciei.

Poate mă veţi întreba atunci: „ce legătură are ucenicul cu creştinul? Am înţeles că botezul este o condiţie a uceniciei dar eu vreau să fiu creştin, nu ucenic!”

Tocmai aici este problema: nu poţi fi creştin dacă nu eşti ucenic şi nu poţi fi ucenic dacă nu eşti botezat. Pricepi? Hai să-ţi explic ceva ca să înţelegi mai bine:

În Faptele Apostolilor 11.26 scrie aşa: „Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.” Ce înţelegem de aici? Înţelegem că apelativul „creştin” a fost adresat ucenicilor Domnului Isus. La început, creştinii nu se numeau creştini. Ulterior au fost numiţi creştini. Poate chiar am putea spune că apelativul „creştin” iniţial a fost o poreclă. Nu ei şi-au pus numele acesta ci alţii li l-au pus. Eu înţeleg de aici că în spatele numelui de creştin trebuie să se afle un ucenic al Domnului Isus. Cu alte cuvinte nu poate fi cineva creştin dacă nu este ucenic al Domnului Isus Hristos.

Acum înţelegi de ce am spus că nu există creştin nebotezat? Pentru că orice creştin adevărat este ucenic al Domnului Isus; şi orice ucenic al Domnului Isus este botezat. Deci, nu există creştin nebotezat. Dacă vrei să fii creştin, caută să fii ucenic al Domnului Isus şi atunci cu siguranţă că vei căuta să primeşti botezul adult, botezul credinţei în Isus Hristos.

4. Pot fi mântuit şi fără să mă botez?

Stai puţin! Nu am spus că botezul mântuie, nu am spus că dacă faci botezul eşti iertat de păcate, împăcat cu Dumnezeu şi ajungi în Rai. Ceea ce spun este următorul lucru: deşi botezul nu mântuie, totuşi nu poţi fi mântuit fără el- aceasta este regula.

Vei spune atunci, „Cum e cu tâlharul de pe cruce?” Da, există excepţie-  unuia dintre tâlharii de pe cruce Domnul Isus i-a zis: „astăzi vei fi cu Mine în Rai” …şi totuşi n-a fost botezat. Da, tâlharul de pe cruce a fost mântuit şi fără să se boteze; asta pentru că mântuirea nu o dă botezul ci Domnul Isus Hristos- El este mântuirea.  Totuşi, să nu uităm că el era pe cruce în imposibilitatea de a face botezul. Ce spun eu este următorul lucru: dacă ai posibilitatatea să faci boteazul şi nu îl faci, nu poţi fi mântuit. Ucenicul Domnului Isus, creştinul ştie, vrea din toată inima şi caută cu orice preţ să împlinească ceea ce Domnul Isus a poruncit fără a invoca scuze sau justificări.

Domnul Isus a spus ucenicilor: „duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteaza va fi mântuit dar cine nu va crede va fi osândit.” (Marcu 16.16)

Ce spune Domnul Isus aici? Nu există mântuire fără auzirea Evangheliei, adică a adevărului despre Persoana şi lucrarea Domnului Isus- în special moartea şi învierea Sa. De fapt, auzirea nu este suficientă- Evanghelia trebuie crezută, adică să recunosc faptul că sunt păcătos, merit iadul, sunt pierdut şi doar Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu este Acela Care mă poate salva de la Iad prin aceea că în moartea Sa a ispăşit păcatele mele şi a achitat vina lor pentru totdeauna. Apoi, când omul crede Evanghelia, ce face? Se botează! Tocmai de aceea Domnul Isus spune prima dată „Cine va crede şi se va boteaza va fi mântuit” iar pentru cei care vor fi osândiţi nu mai spune „nu se botează” ci doar „cine nu va crede va fi osândit”Pentru că cei care nu cred normal că nici nu se botează.

Acum înţelegi? Botezul nu te mântuie dar fără el nu poţi fi mântuit. Cine crede Evanghelia Domnului Isus în mod sigur va împlini şi porunca botezului- atenţie! nu botezul copiilor mici ci botezul la vârstă matură când omul îşi poate exprima credinţa în Evanghelie. Dacă vrei să fii mântuit, sigur vei trece pe drumul aceasta. Nu există altă cale.

Mihail Geabou

 

Advertisements
This entry was posted in Apologetica, Biserica, Catehism, Ortodoxie, Valori, Viaţa eternă. Bookmark the permalink.

One Response to Despre botezul creştin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s