Pot fi slujitori bisericeşti în slujba iadului?(1/3)

01Biblia ilustrează destul de puternic acest adevăr infiorător, dar oare vrei să iei seama la el? Biblia descrie cu lux de amănunte starea decăzută şi faptele nelegiuite ale liderilor religioşi din vremea Domnului Isus şi a ucenicilor. Îţi aduci aminte că atât Domnul Isus cât şi ucenicii Lui n-au făcut niciodată parte dintre apropiaţii preoţilor? Hai să ne amintim puţin…

Când Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu S-a născut, oare nu era normal ca preoţii, care ştiau profeţiile să-L caute să I se închine? Ei însă, de frica dictatorului Irod i-au spus criminalului unde-L poate găsi, dar ei ca nişte laşi s-au complăcut în compromis cu politicul. În schimb, nişte magi păgâni au venit de la mare distanţă să se închine Domnului (Matei 2.4-6).

Ştii tu că marii preoţi erau invidioşi că oamenii urmau pe Domnul Isus? Ştii că din acest motiv Marele Preot Caiafa a hotărât să-L omoare? (Ioan 11.47-53 ). Poate deci un lider religios să fie capabil de aşa ceva?

Ştii cine a intentat proces împotriva Domnului Isus? Ştii cine a inventat acuzaţii mincinoase doar pentru a-L condamna pe Domnul Isus? Da, preoţii cei mai de seamă! (Matei 26.59). Spre ruşinea lor, păgânii cei mai răi precum Irod şi Pilat L-au găsit nevinovat pe Domnul Isus (Luca 23.14-15). Sunt deci preoţii capabili de aşa ceva?

Ştii tu cine şi-a folosit puterea de influenţă asupra maselor ca în loc de Isus acestea să ceară pe criminalul Baraba să fie eliberat? Ştii cine a folosit mulţimile să facă presiune asupra lui Pilat? Da, liderii religioşi! (Marcu 15.11) Ştiai că preoţii au strigat  „Răstigneşte-L!”, ei au spus „n-avem alt împărat decât pe Cezarul”, ei L-au numit pe Domnul Isus „înşelătorul” (Matei 27.63)?

Ştii tu cine a inventat minciuna cum că „Hristos nu a înviat ci ucenicii I-au furat trupul”? Da, preoţii! Şi tot ei au şantajat şi au obligat pe străjeri să răspândească minciuna aceasta (Matei 28.11-15).

Oare după înălţarea Domnului Isus lucrurile s-au schimbat şi liderii religioşi au devenit „icoană de închinat”? Se pare că nu. Atitudinea şi acţiunile ostile ale preoţilor celor mai de seamă au continuat să se focalizeze împotriva ucenicilor (Fapte.4.1-22) persecutându-i şi interzicându-le să mai vorbească despre Domnul Isus.

Marele preot a fost implicat şi în omorârea lui Ştefan şi a fost acuzat dur de către acesta: „Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştrii aşa faceţi şi voi. Pe care din prooroci nu i-au prigonit părinţii voştri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât” (Fapte. 7.1, 52)

Un ultim exemplu: condamnarea apostolului Pavel. De data aceasta, Marele Preot Anania, succesorul lui Caiafa continuă faptele şi misiunea preoţilor de dinainte: nedreptăţeşte la judecată, complotează la moartea lui Pavel şi este capul acuzării lui Pavel (Fapte.23.2, 14; 24.1).

Astăzi cum este? Oare astăzi liderii religioşi sunt slujitori ai lui Dumnezeu doar pentru că sunt alţii decât aceia? Oare astăzi nu mai sunt preoţi/predicatori vicleni, lacomi, imorali, urâtori de Hristos, nepăsători de sufletele oamenilor, aserviţi politic, avizi de putere şi poziţie socială?

Domnul Isus a spus: Păziţi-vă de proorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor (Matei 7.15-16). Domnul Isus a spus clar „Păzeşte-te!” şi ne-a învăţat şi să-i recunoaştem pe lupii răpitori—„după roade îi veţi cunoaşte”, adică după fapte, nu după straie, barbă sau vorbă. Din păcate, cei mai mulţi, în loc să se păzească, se lasă păziţi de astfel de lupi răpitori. Tu?

Mihail Geabou

Advertisements
This entry was posted in Apologetica, Ortodoxie, Vremurile din urmă. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s